עולם הילד - משחקים דידקטיים

עולם הילד - משחקים דידקטיים


אנו בעולם הילד חושבים שמשחק צריך לרתק ילדים. לשחק בהנאה תוך הקנית מיומנויות וידע חדש: במוטוריקה, שפה, חשבון, מדעים ועוד.